WE WILLEN STEDEN LEEFBAARDER MAKEN

“Ritten en voertuigen delen zonder in te boeten op vrijheid en comfort is voor mij de basisgedachte van duurzaam, toekomstgericht vervoer. Daarom heb ik MILES opgericht.”

Medeoprichter en COO Alexander Eitner

Alexander Eitner - COO MILES Mobility

Met ons eerste Duurzaamheidsverslag 2021 willen we alle partners, steden en gemeenten, investeerders, collega's, gebruikers en alle geïnteresseerden inzicht geven in de verwezenlijkingen en activiteiten van MILES op vlak van duurzaam handelen en de daarbij behorende economische, ecologische, en sociale verantwoordelijkheid die we nemen.

De samenvatting van het verslag vind je hier.

Nachhaltigkeit bei MILES

Vervanging van personenauto's

Onze carsharingactiviteiten hebben er al toe bijgedragen om het aantal personenauto's in stadscentra terug te dringen, zodat er meer ruimte vrijkomt. Één auto van MILES kan gemiddeld 15 personenauto's vervangen.

ertert

Vermindering van de CO₂-uitstoot in beeld

Bij MILES zorgen we ervoor dat onze voertuigen zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Natuurlijk stoten onze gedeelde voertuigen ook CO2 uit, maar in veel mindere mate dan de gemiddelde personenauto. Zo besteaat het MILES-wagenpark uitsluitend uit nieuwe en emissiearme auto's met een laag motorvermogen en brandstofverbruik. MILES en haar gebruikers hebben tegen 2021 ongeveer 51 600 ton CO2 bespaard.

Elke MILES-auto bespaart 10,5 ton CO2

Meer ruimte om te leven

De gebieden die vrijkomen door de vervanging van personenauto's kunnen opnieuw worden ingericht. Groene ruimten voor een betere klimaatbalans, zitplaatsen voor bewoners, uitbreiding van fietspadverbindingen en kinderspeelplaatsen zijn denkbaar. Tegen december 2021 omvat de door MILES bespaarde oppervlakte in totaal ongeveer 780.000 m2, wat overeenkomt met de grootte van ongeveer 1.300 speelplaatsen.

hgjgj

Waterbesparing

Minder auto's betekent een algemene vermindering van de waterverspilling. Hoewel onze carsharingvloot vaker wordt gewassen dan voertuigen in privébezit, wordt er netto minder water verspild door het lagere aantal auto's en milieuvriendelijkere autowastechnieken zoals "dry cleaning". In 2021 bespaarde één MILES-voertuig bijvoorbeeld ongeveer 12.500 liter water, wat overeenkomt met ongeveer 70 gevulde badkuipen.

Wasserverbrauch -  Nachhaltigkeit mit MILES