SAMENWERKING MET
STEDEN EN
GEMEENTES

Ben jij bij een gemeente of lokaal bestuur verantwoordelijk om jouw stad leefbaarder te maken? Een stad met minder overvolle straten, meer open ruimte en betere lucht. Een plek door mensen voor mensen.

Wij kunnen je ondersteunen! Neem contact op om samen het beste concept voor je stad te vinden.

VW ID3 mit MILES fahren

Bevorderen van duurzame mobiliteit

Gratis autodelen kan niet alleen particuliere auto's vervangen, maar ook de aankoop van nieuwe auto's helpen verminderen.

De vermindering van het aantal privé-auto's en het gebruik van e-voertuigen verbetert de luchtkwaliteit en vermindert geluidsoverlast.

De ruimte die door de vermindering van het aantal auto's wordt gewonnen, kan worden hergebruikt voor kwalitatieve leefruimte en bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit.

Streven naar veilige mobiliteit

Door te factureren op basis van de gereden kilometer (in plaats van minuten) wordt het gebruik van autodelen voorspelbaar en veilig. Een eerlijke en transparante facturering is vanaf het begin gegarandeerd. De factor tijdsdruk en stress wordt massaal verminderd, de gebruikers komen niet in de verleiding om te snel te rijden. Minder stress betekent meer veiligheid.

Het moderne wagenpark is uitgerust met de modernste veiligheids- en assistentiesystemen. Regelmatig onderhoud en controle van de voertuigen verhoogt de veiligheidsstandaard. Dankzij de geïnstalleerde telematica kan een correct en vlot gebruik van de voertuigen worden verzekerd.

Ondersteuning van multimodaal
verplaatsingsgedrag

Een evenwichtige, onderling verbonden en betrouwbare mix van verschillende mobiliteitsmoduli biedt gebruikers maximaal comfort, vrijheid en flexibiliteit. In deze context wordt het openbaar vervoer altijd beschouwd als de ruggengraat van de mobiliteit. Carsharing ondersteunt de verschuiving naar andere vormen van mobiliteit binnen het omgevingsnetwerk.

Mobiliteit op maat

Vervoersritten, familie uitstapjes, city tours: de verschillende voertuig modellen - en maten aangeboden door MILES kunnen worden gebruikt voor verschillende soorten activiteiten en voor individuele behoeften.

Dag- en lange-termijnhuur maakt het mogelijk een voertuig te huren op basis van individuele behoeften en levenssituaties.

Gebiedsbrede carsharing stelt gebruikers in staat om spontaan en flexibel toegang te krijgen tot een voertuig. Ze genieten van het voordeel dat ze niet te maken krijgen met bijkomende bureaucratische of operationele activiteiten. In plaats daarvan blijven ze ongebonden en flexibel.

Datagestuurde evaluatie
in samenwerking

Wij hebben begrepen dat steden de gegevens moeten evalueren van onze samenwerking. Met behulp van eenvoudig te begrijpen grafieken, statistieken en tabellen, krijgen de steden een overzicht van wat de impact van onze samenwerking is.